D kategória
Autóbusz

A "D" kategória fogalma 
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? 
Még milyen jármű vezetésére jogosít? 
A tanfolyamra való felvétel feltételei 
A tanfolyam tantárgyai 
Vizsgatárgyak 
A vizsgára bocsátás feltételei 
Kezdő vezetői engedély
 
 
 A "D" kategória fogalma
Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
 
 
 Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D")
A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
 
  
 Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D")
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
 
  
 A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már "B" és "C" kategóriára érvényes magyar, vagy az Európai Unió valamely tagállamában kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik. Érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható a vizsgához előfeltételként előírt kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8 általános - ha 1942. január 1-je előtt született, legalább 6, ha pedig 1930. január 1-je előtt született, legalább 4 általános (elemi) - iskolai végzettsége van;
 • "B" és "C" kategóriára érvényes magyar, vagy az Európai Unió valamely tagállamában kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik. Érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható a "B" és "C" kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás).
   
    
   A tanfolyam tantárgyai ("D")
  Alapismeretek 40 óra
  Közlekedési ismeretek
  A gépkocsivezetés elmélete
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  Járművezetési gyakorlat 29 óra
  Alapoktatás 6 óra
  Főoktatás 23 óra
  Városi vezetés 15 óra
  Országúti vezetés 4 óra
  Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Vezetés éjszaka 2 óra
  Összesen: 69 óra
   
    
   Vizsgatárgyak ("D")
  Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
  Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 
   
    
   A vizsgára bocsátás feltételei ("D")

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.
  
  
 Kezdő vezetői engedély ("D")
"D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 
  

 

 
< Előző   Következő >