Kezdőlap
KRESZ-változás 2010. jan.

 

 
 
A 2010-ben életbe lépő KRESZ-változások
rövid összefoglalása
 
 
 
 
Gyalogosoknak:

Jobban oda kell figyelni a gyalog- és kerékpárút felfestéseire, mert a gyalogosok és a kerékpárosok külön-külön, csak a számukra kijelölt útfelületen haladhatnak. Az ilyen, közösen használt úton a gyalogosok nem akadályozhatják és nem veszélyeztethetik a kerékpárosok forgalmát.

Kerékpárosoknak:
 
Nyitott kerékpársáv: új táblával (117/g ábra) és új útburkolati jellel (szaggatott fehér vonallal és fehér kerékpár-jellel) megjelölt forgalmi sáv a kerékpárosok egyirányú közlekedésére. Az a különbség a folyamatos sárga vonallal jelzett kerékpársávhoz képest, hogy a nyitott kerékpársávra más járművek is ideiglenesen ráhajthatnak, ha az egymás melletti elhaladás ezt szükségessé teszi.

117/g ábra

 

 

 

 

 

 

A kerékpársávot (a zártat és nyitottat egyaránt) el lehet hagyni kerékpározva a balra bekanyarodáshoz történő besorolás céljából. Kivétel (ami eddig is szabály volt): lakott területen kívüli főútvonalon a balra történő bekanyarodás vagy a megfordulás helyett a gyalogosokra vonatkozó szabályok szerint, a biciklit tolva kell áthaladni az úttesten.

Egyirányú forgalmú útra, ha a "Behajtani tilos" tábla alatt "Kivéve kerékpárral" tábla van (53. és 59/a ábra), akkor a kerékpárosok behajthatnak az egyirányú forgalommal szemben (még akkor is, ha részükre kerékpársáv vagy nyitott kerékpársáv vagy kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sáv nincs kijelölve). Tehát nem minden egyirányú forgalmú úton közlekedhetnek a forgalommal szemben a biciklisták, hanem csak ott, ahol ezt a kiegészítő táblával engedélyezték számukra. A kerékpárosok ezt az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva, vagy az autóbuszok részére kijelölt irányban a kerékpáros forgalomra külön jelzéssel kijelölt buszsávban tehetik meg.

53. ábra és 59/a (kiegészítő) ábra

A kerékpárosok balra történő besorolásának segítésére kijelölt "Előretolt kerékpáros felállóhelyre" (153/a ábra) nemcsak a kerékpársávról, hanem a - kerékpárosok közlekedésre ajánlott, az úttest jobb szélén lévő új útburkolati jellel jelölt - kerékpáros nyomvonalról (158/k ábra) is besorolhatnak a piros fényjelzés időtartamában.

153/a ábra 158/k ábra

Ha útkereszteződésnél, útszűkületnél, vasúti átjáró előtt, vagy más okból a járművek egymás mögött állva várnak a továbbhaladásra, e járművek mellett az úttest jobb szélén kerékpárral előre szabad sorolni, ha erre elegendő hely áll rendelkezésre, és a kerékpáros nem akadályozza az irányváltoztatási szándékot jelző járművek irányváltoztatását.

A forgalomirányító jelzőlámpa piros jelzésének időtartama alatt, ha megfelelő oldaltávolság áll rendelkezésre, a jobb szélső forgalmi sáv jobb oldalán a kerékpáros a piros lámpánál álló járműoszlop mellett előre haladhat a továbbhaladásra történő felkészülés céljából.

A gyalog- és kerékpárúton csak a kerékpárosok részére kijelölt útfelületen szabad haladni.

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy a kerékpáros közlekedésre külön jelzéssel kijelölt autóbusz forgalmi sávon, ahol pedig ilyenek nincsenek, ott a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni.

A módosított szabály csak a lakott területen belüli úttesten oldja fel a szoros jobbratartási kötelezettséget, ami persze nem jelenti a minden járműre vonatkozó, a menetirány szerinti jobb oldalon való haladást és az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékű jobbratartást előíró szabály megszüntetését.

Differenciálták a kerékpárok megengedett legnagyobb sebességére vonatkozó szabályokat: lakott területen kívül, ha a kerékpáros fejvédő sisakot visel, a legnagyobb megengedett sebesség 50 km/h, sisak nélkül 40 km/h. Kerékpárúton a legnagyobb megengedett sebesség 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h.

A nyitott kerékpársávon haladó kerékpárosnak az útkereszteződések előtt jobban figyelnie kell a többi járműre, mert a járműveknek a jobbra történő bekanyarodás előtti besoroláshoz - a kerékpárforgalom akadályozása nélkül - a nyitott kerékpársávot igénybe kell venniük.

A hagyományos (sárga vonallal határolt) kerékpársávon is jobban oda kell figyelni a kereszteződés előtt, mert ha ezen a szakaszon megszaggatják a sárga vonalat, ill. előjelző nyíl utal rá, akkor ezt a sávot a többi járműnek igénybe kell vennie a bekanyarodás előtti besorolásra.

A kétkerekű kerékpáron a személyszállítás szabálya módosul: a korábbi 18 éves kor helyett már 16 éves vezető is szállíthat egy 10 évesnél fiatalabb, kerékpárt nem hajtó gyermeket. A három- vagy négykerekű kerékpáron a 17. életévét betöltött korú vezető szállíthat utast az arra kialakított ülőhelyen.

A kerékpárnak a járdán történő megállítása akkor is megengedett, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel egyébként nem engedi meg. A járdán való megállásnak viszont feltétele, hogy a kerékpár a járda szélességének legfeljebb a felét foglalhatja el, továbbá, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradjon.

Gépjárműveknek:

A rendszámtábláknak a felszerelésére kijelölt helyen való meglétét, állapotát, az első elindulás előtt minden nap ellenőrizni kell!

A nyitott kerékpársávra (117/g ábra) (szaggatott vonallal jelölt kerékpársávra) ideiglenesen rá szabad hajtani, ha a járművek egymás melletti elhaladása (kikerülés, kitérés) ezt szükségessé teszi. A nyitott kerékpársávon megállni nem szabad!

117/g ábra

Ha az út jobb szélén nyitott kerékpársáv van felfestve, akkor a gépjárművel a jobbra történő bekanyarodás előtti besoroláshoz - a kerékpáros forgalom akadályozása nélkül - a nyitott kerékpársáv területét igénybe kell venni. Vigyázat: egyirányú forgalmú úton a balra bekanyarodáshoz történő besoroláskor a szembejövő forgalomra kijelölt kerékpársávot, nyitott kerékpársávot vagy a buszsávot továbbra sem szabad igénybe venni!

A kistehergépkocsik sebességére vonatkozó eltéréseket megszüntették, így a továbbiakban nem lesz eltérés a 2500 és a 3500 kg közötti megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik maximális sebessége között (ugyanolyan tempóban haladhatnak, mint a személygépkocsik): autópályán 130 km/h-val, autóúton 110 km/h-val, lakott területen kívül egyéb úton 90 km/h-val.

A vasúti átjárók előtt megszűnik az általánosságban előírt (lakott területen 30 km/h, lakott területen kívül 40 km/h) sebességkorlátozás, a vezető kötelessége az átjáró fokozottan óvatos megközelítése marad.

Ha "Sebességkorlátozás" jelzőtáblát helyeznek el a vasúti átjáró veszélyét előjelző táblával együtt, akkor annak hatálya nem a következő útkereszteződés kezdetéig, hanem a vasúti átjáró kezdetéig tart.

Lakó- és pihenőövezetbe behajthatnak az ott lakó vagy oda látogató személyeket szállító, 2500 kg-nál nehezebb, legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsik is.

Az újrafogalmazott szabály a korábbinál határozottabban rögzíti, hogy a gyalogátkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy ha szükséges, a jármű a zebra előtt meg is tudjon állni.

A balra vagy jobbra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni az út mellett haladó kerékpárútról vagy gyalog- és kerékpárútról érkező kerékpárosok és gyalogosok részére.

A "Gyermekszállítás" (160/a ábra) táblával megjelölt, úttesten álló autóbuszt vagy iskolabuszt - amíg az a mindkét oldali irányjelzőjével villog - csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, kikerülni, és fokozottan ügyelni kell az autóbuszra felszálló vagy arról leszálló gyerekekre.

160/a ábra

Az olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban - egymás mellett haladó - hó eltakarítását végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen járművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

Motorosoknak:

Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten, ha az azonos irányú forgalom számára kettőnél több forgalmi sáv van kijelölve, a harmadik és további belső forgalmi sávokat a továbbiakban a személygépkocsikon kívül a motorkerékpárok is használhatják.

Ha útkereszteződésnél, útszűkületnél, vasúti átjáró előtt, vagy más okból a járművek egymás mögött állva várnak a továbbhaladásra, az álló járművek mellett vagy azok között - ha megfelelő hely áll rendelkezésre és a motorkerékpár nem akadályozza az irányváltoztatási szándékot jelző más járművek irányváltoztatását - a kétkerekű motorkerékpár előre haladhat a továbbhaladásra történő felkészülés céljából.

Járdán a kétkerekű motorkerékpár akkor is megállhat, ha nincs ezt megengedő közúti jelzés.

(A gyalogosok részére viszont 1,5 m szélességű járdafelületet szabadon kell hagyni, és a motorkerékpár a járda szélességének legfeljebb a felét foglalhatja el!)

A kétkerekű motorkerékpár közlekedhet a buszsávon az autóbusz- és trolibusz-forgalom zavarása nélkül.

Segédmotoros kerékpárosoknak:

Ha útkereszteződésnél, útszűkületnél, vasúti átjáró előtt, vagy más okból a több nyomon haladó járművek egymás mögött állva várnak a továbbhaladásra, az álló járművek mellett vagy azok között - ha megfelelő hely áll rendelkezésre és ha nem akadályozza az irányváltoztatási szándékot jelző járművek irányváltoztatását - a kétkerekű segédmotoros kerékpár előre haladhat a továbbhaladásra történő felkészülés céljából.

Járdán a kétkerekű segédmotoros kerékpár akkor is megállhat, ha ezt közúti jelzés nem engedi meg.

(A gyalogosok részére viszont 1,5 m szélességű járdafelületet szabadon kell hagyni, és a segédmotoros motorkerékpár a járda szélességének legfeljebb a felét foglalhatja el!)

A kétkerekű segédmotoros kerékpár közlekedhet a buszsávon (az autóbusz- és trolibusz-forgalom zavarása nélkül).

A segédmotoros kerékpár és a segédmotoros rokkantkocsi a lakott területen kívüli kerékpárúton a korábbi 20 km/h-ban maximalizált sebesség helyett legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedhet.

Mopedautósoknak:

A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral (a KRESZ szerint a mopedautóra általában a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok vonatkoznak) személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

A 150 cm-nél alacsonyabb gyermek szállításához gyermekbiztonsági rendszert kell használni a mopedautón is, ugyanúgy, ahogy a személygépkocsiknál.

A mopedautó legnagyobb megengedett sebessége lakott területen belül és kívül egyaránt a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó 40 km/h.

Új jelzőtáblák, vagy az eddigi táblák új értelmezése:

A túlméretes vagy túlsúlyos gépkocsikon, vagy a kíséretüket ellátó járműveken elhelyezett fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésű jelzőtáblák rendelkezéseinek a mellettük történő elhaladás közben kell eleget tenni.

Gyakrabban fognak alkalmazni változtatható jelzésképű, fény kibocsátásával működő jelzőtáblákat, melyeken a fekete és fehér jelzések egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek.

A "Sebességkorlátozás" (30. ábra és a 97/a valamint a 97/b ábra) jelzőtábla, ha alatta időjárási körülményeket vagy síkos útburkolatot jelző kiegészítő? tábla van, akkor a táblán jelzett korlátozás csak ilyen időjárási körülmények vagy síkos útburkolat esetén érvényes. A "Sebességkorlátozás" jelzőtábla alatt elhelyezhetnek időszakot megjelölő kiegészítő táblát, ami azt jelenti, hogy a táblával jelzett sebességkorlátozás csak abban az időszakban áll fenn.

Ha "Sebességkorlátozás" jelzőtáblát helyeznek el a vasúti átjáró veszélyét előjelző táblával együtt, akkor annak hatálya nem a következő útkereszteződés kezdetéig, hanem a vasúti átjáróig tart.

A "Tehergépkocsival előzni tilos" (33/a ábra) jelzőtáblán számmal jelezve szűkíthetik a tilalmat a táblán megjelölt legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsikra.

33/a ábra

Ha a "Korlátozott forgalmú övezet" jelzőtáblát a "Lakott terület kezdete" jelzőtáblával együtt helyezik el (53/c és a 131/a ábra), akkor a tilalom az egész településre érvényes. A megjelölt súlyhatárt meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépkocsik abban a helységben nem közlekedhetnek.

53/c (övezet-tábla) és a 131/a (lakott terület) ábra

A "Torlódás" (95/f ábra) veszélyt jelző tábla az úton kialakuló forgalmi torlódás veszélyére figyelmeztet.

95/f ábra

A "Várakozóhely" jelzőtábla kerékpár szimbólummal kiegészítve (112/f ábra) a kizárólag kerékpárok tárolására kialakított várakozóhelyeket jelöli.
 
112/f ábra

A tájékoztatást adó jelzőtáblák között új a "Magánút" (109/b ábra) jelzőtábla, amit a "Mindkét irányból behajtani tilos" jelzőtábla alatt helyeznek el.

109/b ábra

A nyitott kerékpársávot tábla is jelölheti. (117/g ábra)
 
117/g ábra

Ha a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla lakott területen 50 km/h-nál, lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességet jelez, akkor személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival (ez az újdonság!) legfeljebb a jelzőtáblán jelzett sebességgel szabad közlekedni.

A "Közúti forgalom ellenőrzése" jelzőtábla alatt a fényképezőgép szimbólummal ellátott kiegészítő tábla (36. ábra) azt jelzi, hogy az úton elektronikus eszközökkel szakaszos sebességellenőrzést végeznek.

36. ábra

A "Környezetvédelmi övezet (zóna)" (53/g ábra) tábla azt jelzi, hogy a zónán belül gépkocsik nem közlekedhetnek. Színes pontot ábrázoló kiegészítő tábla jelezheti, hogy a rendszámtáblájukon ilyen színű matricával megjelölt gépkocsikra vonatkozik csak a tilalom.

53/g ábra

Ha az egyéb veszélyt jelző tábla alatt jelzőőrre vonatkozó kiegészítő tábla van, akkor a táblát követő útszakaszon jelzőőr vagy polgárőr forgalomirányítására kell számítanunk!

Új útburkolati jelek:

Nyitott kerékpársáv jelzése: szaggatott fehér vonalak között fehér kerékpár-jel.

"Kerékpáros nyom" (158/k ábra) (ajánlott útfelület kerékpárosoknak): dupla nyílvéggel és kerékpáros szimbólummal kialakított sárga felfestés.

Az elsősegély-készletet érintő változás:

Az 50/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 1. §-a módosítja a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 106. §-át, melyben már nem a szabványos elsősegélynyújtó felszerelés betűjelére utal (A, B vagy C típus), hanem az egyes járműkategória-csoportok részére részletesen előírja a rajtuk tartandó elsősegély-készlet tartalmát és tárolási körülményeit (Magyar Közlöny 139/2009.). Ez a módosítás 2010. január elsején lép hatályba.

(Az új rendelkezés előírásait a már forgalomba helyezett járműveken a járműhöz használt bontatlan, lezárt elsősegélynyújtó felszerelés alkalmazhatóságának lejárta esetén, de legkésőbb 2013. január 1. napját követően kell alkalmazni.)

Az izzókészletet érintő változás:

A 48/2009 (IX. 30.) KHEM rendelet 51. §-ának 2. bekezdése hatályon kívül helyezte a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. Köhém rendelet 105. §-át, ami eddig kötelezővé tette a gépjárműveken, mezőgazdasági vontatókon és lassú járműveken a pótizzók és pótbiztosítók tartását.